Kabinet tegen vrouwenbesnijdenis

DEN HAAG, 6 FEBR. Het kabinet acht iedere vorm van vrouwenbesnijdenis in Nederland onaanvaardbaar.

De ministerraad stelde zich gisteren achter dit standpunt van minister Hirsch Ballin (justitie) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid). Die antwoordden in november vorig jaar op Kamervragen van Netelenbos en Swildens-Rozendaal (beiden PvdA) dat het ontoelaatbaar is om vrouwen en meisjes in Nederland te laten besnijden en hen op die manier lichamelijk letsel toe te brengen. Voor het tegengaan van vrouwenbesnijdenis is geen nieuwe wetgeving nodig. Bestrijding er van kan op basis van de bestaande wetgeving, zo hebben Hirsch Ballin en Simons aan de Tweede Kamer laten weten.