Imigran in spuit moet vergoed door verzekering

ROTTERDAM, 6 FEBR. Het gerechtshof in Den Haag heeft gisteren bepaald dat het anti-migrainemiddel Imigran in injectievorm binnen 14 dagen geheel door de ziektekostenverzekering (AWBZ) moet worden vergoed.

Het hof deed de uitspraak in een beroep dat de Vereniging van Migrainepatiënten had aangetekend tegen een in november 1992 verloren kort geding. Het ministerie van WVC voert het arrest uit, maar overweegt verdere juridische stappen en bestudeert ook andere maatregelen.

Staatssecretaris Simons heeft eind januari de Tweede Kamer geschreven dat hij mogelijk nieuwe medicijnen tegen ziekten waarvoor al middelen bestaan, helemaal niet meer door de AWBZ laat vergoeden.

De uitspraak van de rechter geldt alleen voor injecties Imigran, niet voor de tabletten met dezelfde werking. Het gevolg van deze uitspraak is dat de injecties (ongeveer 65 gulden per stuk) geheel door de AWBZ worden vergoed, terwijl een tablet Imigran (ruim 25 gulden) op twee kwartjes na door de patiënt zelf moet worden betaald. WVC schat dat de uitgaven aan Imigran zullen oplopen van 45 miljoen in 1992 tot ongeveer 110 miljoen gulden dit jaar.

De patiëntenvereniging is dolblij met de uitspraak. Secretaris J. de Kort: “Toen 1 december vorig jaar behalve voor de tabletten Imigran ook voor de injecties moest worden bijbetaald zijn veel patiënten ernstig in de problemen geraakt. Gelukkig is dat nu over.”

De zaak waar nu uitspraak in is gedaan, draaide om de manier waarop de prijs die de AWBZ vergoedt in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt vastgesteld. Middelen met een gelijke werking komen binnen het GVS in een cluster. Voor ieder cluster is een gemiddelde prijs voor een dagdosis bepaald. Peildatum voor die clusterprijzen was 1 januari 1990. Voor medicijnen duurder dan de clusterprijs moeten de patiënten bijbetalen.

Het dure Imigran is ingedeeld bij het oude, goedkope, anti-migrainemiddel ergotamine. Voor de tablet- en injectievorm bestaan echter aparte clusters. Vlak voor de injecties Imigran op 1 december 1992 in het cluster kwamen haalde fabrikant Sandoz de twee toen leverbare ergotamine-injectievormen van de markt. Imigran kwam daardoor in een leeg cluster maar Simons handhaafde de oude lage clusterprijs van 1 januari 1990. Volgens de rechter bestond het lege cluster feitelijk niet meer. De injecties Imigran horen daarom op de lijst van middelen in het GVS die geheel worden vergoed.