Gijsen

Zodra het bericht van het aftreden van mgr. J.M. Gijsen bekend was, kon je erop wachten dat er voornamelijk tegenstanders in de media aan het woord kwamen. In het Rome van de vijftiende eeuw moest Adrianus VI ook orde op zaken stellen na de uit de hand gelopen ergerlijke levenswijze en schending van het celibaat van veel priesters.

De Nederlandse paus Adrianus VI (1459-1535) was daarom ook niet geliefd. Men insinueerde zelfs zijn dood door vergiftiging. Een tijdgenoot, Friedrich Schiller, beschreef hem als een man die recht door zee was. Paus Hadrianus VI ligt in Rome begraven in de kerk Santa Maria dell Anima. Op zijn graf staat de spreuk: proh dolor quantum refert in quae tempora vel optimi cuiso virtus indicat.

Helaas, wat maakt het veel uit in welke tijd zelfs voor de beste mens zijn werk valt. Om mgr. Gijsen met paus Adriaan te vergelijken gaat wat ver, maar de spreuk is ook op hem toepasbaar.

    • C.G. Hoogland