Frankrijk: geen vervolging in aidsschandaal

PARIJS, 6 FEBR. Drie Franse voormalige ministers zullen voorlopig niet vervolgd worden voor hun aandeel in het schandaal van het met aidsvirussen besmette bloed, dat in 1985 aan Franse hemofiliepatiënten werd verstrekt.

De speciale onderzoekscommissie van het zogenoemde Hoge Hof waarvoor de drie ex-ministers terecht zouden moeten staan, constateerde dat het misdrijf dat hun ten laste is gelegd - het niet verlenen van hulp aan personen in gevaar - is verjaard. De commissie heeft dit gisteren bekendgemaakt.

De Senaat en de Nationale Vergadering zullen nu een nieuwe beschuldiging moeten formuleren. De gaullistische voorzitter van de rechtse meerderheid in de Senaat, Charles Pasqua, zei gisteravond dat ex-premier Laurent Fabius, ex-minister van gezondheid Georgina Dufoix en haar ex-staatssecretaris Edmond Hervé terecht zouden moeten staan wegens "onvrijwillige doodslag', een misdrijf met een veel langere verjaringstermijn. Hij zei daartoe het initiatief te zullen nemen.

Het Franse parlement komt pas in april bijeen, na de algemene verkiezingen van eind maart, die waarschijnlijk een grote meerderheid voor rechts in de Nationale Vergadering zullen opleveren. De socialisten verhinderden in december dat hun drie partijgenoten "onvrijwillige doodslag' ten laste zou worden gelegd. Als gevolg van de uitspraak van de commissie, die uit rechters van het Hof van Cassatie is samengesteld, gaan de socialistische partijleider Fabius en zijn twee collega's de verkiezingsstrijd in onder verdenking dat zij door een politieke manoeuvre aan berechting zullen ontsnappen.

Door het toedienen van bloed dat met HIV-virussen was besmet (hetgeen bekend was bij de Franse bloedtransfusiedienst) hebben circa 1.200 Franse hemofiliepatiënten aids gekregen. Ongeveer 600 van hen zijn overleden. Een belangenorganisatie van Franse hemofiliepatiënten kondigde gisteren aan dat zij aanklachten zal indienen tegen twee naaste medewerkers van de ex-bewindslieden van gezondheid “opdat de waarheid en de justitie zich duidelijk zullen manifesteren”. Fabius verklaarde de beslissing van de commissie te betreuren. In december vroeg hij om berechting nadat hij dit eerst had afgewezen.

In mei komt de voormalige directeur van de Franse bloedtransfusiedienst, Michel Garretta, in hoger beroep voor de rechter. Garretta is vorig jaar oktober tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. Drie andere artsen, die in 1985 hoge administratieve functies vervulden en die lagere straffen - en in één geval vrijspraak kregen - zullen eveneens opnieuw berecht worden nadat de officier van justitie van het vonnis in hoger beroep was gegaan.

    • Jan Gerritsen