Bijstand in Haren betaalt zoeken partner

HAREN, 6 FEBR. Mensen met bijstand in de gemeente Haren kunnen een vergoeding krijgen voor het zoeken van een partner. De gemeente wil degenen helpen die behoefte hebben aan relatiebemiddeling maar de diensten van relatiebureaus niet van hun biujstand kunnen betalen. Per geval zal worden bekeken of een bijstandstrekker vooreen vergoeding in aanmerking komt.

“Alleen als vrouwen en mannen in een sociaal isolement zitten óf onder psychische behandeling staan kunnen zij van de regeling gebruik maken”, aldus J.Schuurman, hoofd van de afdeling sociale zaken in Haren. Als een nieuwe relatie, na advies van het Riagg of een andere behandelend psychotherapeut de oplossing lijkt te zijn voor deze problemen, krijgt de bijstandsgerechtigde geld uit het fonds voor bijzondere bijstand om zich te laten inschrijven bij een relatiebureau. Volgens Schuurman is de regeling niet uniek, en dragen veel meer gemeenten in Nederland bij in relatiebemiddeling van bijstandstrekkers. Hij noemt onder andere de gemeenten Maastricht, Winterswijk, Harderwijk en Den Helder.

Bij navraag blijkt dit in drie van deze gemeenten niet het geval te zijn. In Den Helder is het één keer voorgekomen dat de gemeente bijdroeg in de kosten voor relatiebemiddeling. “Het moet dan wel om heel bijzondere redenen gaan”, aldus een voorlichter. Een advies van een psycholoog is daarbij een belangrijke overweging.

Ook bij de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten(VNG) hebben ze van deze toepassing van de bijzondere bijstand nooit gehoord. Volgens beleidsmedewerker A.G. Krouwel staat het een gemeente echter volledig vrij om geld uit deze pot hieraan te besteden als zij dat noodzakelijk vindt.

De gemeente Haren heeft tot de maatregel besloten op verzoek van een erkend relatiebemiddelingsbureau in Glimmen. Daar kwamen vooral vrouwelijke bijstandsrtrekkers binnen die zich niet konden laten inschrijven door de voor hen te hoge kosten. Hierdoor blijven ze volgens J. Janssen-de Vries, medewerkster van het bureau, “in hun sociaal isolement”. Bovendien zijn er te weinig "eenvoudige vrouwen' die gebruik maken van het bureau, omdat ze het niet kunnen betalen. “Als een vrachtwagenchauffeur, een weduwnaar met drie kinderen, zich hier inschrijft omdat hij geen huishoudster kan vinden, kun je hem geen arts op zijn dak sturen. Hij wil een eenvoudige vrouw die voor zijn kinderen zorgt”, aldus deze medewerkster. Inschrijving bij het bureau kost 690 gulden. De gemeente vergoedt de relatiebemiddeling pas als deze boven de wettelijke eigen bijdrage van 189 gulden komt.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer zal hierover vragen stellen aan staassecretaris Ter Veld (sociale zaken): Zij vindt het optreden van de gemeente Haren niet in de haak.