Betere rechtspositie voor tbs-gestelden

DEN HAAG, 6 FEBR. De ministerraad is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van staatssecretaris Kosto (justitie) dat de juridische positie van gedetineerden die gedwongen worden verpleegd in een inrichting, moet versterken.

Tot nu was de positie van de zogeheten tbs-gestelden slechts in een tijdelijke regeling vastgelegd. Het wetsvoorstel moet zowel de uitvoering van de verpleging regelen als de rechtspositie van de terbeschikking gestelde persoon vastleggen. In het wetsvoorstel wordt een opsomming gegeven van in de grondwet neergelegde rechten die betrekking hebben op de situatie van de tbs-gestelde. Er is echter tevens een lijst in opgenomen in hoeverre op die grondrechten inbreuk mag worden bemaakt met het oog op de verpleging. Verder voorziet het wetsvoorstel in een beklagregeling voor tbs-gestelden.