Waterspiegel

In het verslag van de Nationale herdenking van de ramp van 1953, lezen we dat minister Maij bij die gelegenheid opmerkte dat tweederde van Nederland "beneden de waterspiegel' ligt (NRC Handelsblad, 2 februari).

Wellicht doelde zij op het totale gebied dat zonder de bescherming van duinen en dijken, regelmatig van overstromingen te lijden zou hebben. Maar "de waterspiegel' is een vaag begrip, dat door velen wordt begrepen als de zeespiegel. En dan is de bewering grotendeels onjuist, want "slechts' 27 procent van Nederland ligt echt beneden het gemiddelde zeeniveau (bron: CBS).

Het Informatie- en Documentatiecentrum voor de Geografie van Nederland (IDG) tracht al sinds zijn oprichting in 1964 onophoudelijk buitenlandse schoolboekenschrijvers ervan te overtuigen dat niet de helft, tweederde, driekwart of zelfs 100 procent van Nederland beneden de zeespiegel ligt en dat niet het hele land uit polders, plassen en moerassen bestaat.

    • Drs. H. Meijer