Wao blijft twistpunt in Cao-overleg grootmetaal

ZOETERMEER, 5 FEBR. Vakbonden en werkgevers hebben het CAO-overleg in de metaal- en elektrotechnische industrie over de WAO-reparatie gisteren uitgesteld. Daarmee werd voorkomen dat het overleg al in de tweede gespreksronde vastliep.

De vakbonden eisten een onderzoek naar verschillende varianten van collectieve regelingen voor reparatie van de “verslechteringen” die in de WAO worden aangebracht. “Er is hoe dan ook een collectief draagvlak nodig om tot betaalbare herverzekering te komen”, aldus onderhandelaar N. Broers van de Industriebond FNV.

De werkgevers, verenigd in de FME, wijzen collectieve reparatie op het niveau van de bedrijfstak af. Verder dan een aanbeveling aan de aangesloten bedrijven om collectieve regelingen op bedrijfsniveau in overweging te nemen willen ze niet gaan.

Aanvankelijk nam de FME als standpunt in dat collectieve reparatie in het CAO-overleg “nooit” bespreekbaar was. Gisteren maakte de FME daar “niet” bespreekbaar van. Daarop hervatten de bonden het overleg, in afwachting van de resultaten van berekeningen die aan het pensioenfonds zijn gevraagd. Broers: “De FME is een eind in onze richting gekomen, maar nog niet ver genoeg”. De bonden vrezen “Amerikaanse toestanden” als de WAO-reparatie aan de individuele werknemers wordt overgelaten. Volgende week donderdag wordt het overleg voortgezet.

Premier Lubbers roept de werkgevers deze week in het partijblad CDActueel op tot standvastigheid in hun verzet tegen collectieve herverzekeringen. “De lasten die ontstaan als mensen zich willen bijverzekeren mogen op geen enkele wijze op de loonkosten drukken. (...) Als ministers hebben wij de afgelopen tijd de rug recht gehouden, ik verwacht nu van de CAO-onderhandelaars dat zij datzelfde zullen doen.”