Verhuizing Hoover niet tegen EG-regels

BRUSSEL, 5 FEBR. De Europese Commissie kan weinig uitrichten tegen "sociale dumping' van werknemers in de gemeenschap. Bij de voorgenomen verplaatsing van de produktie van stofzuigers vanuit Frankrijk naar Schotland, handelt de Amerikaanse onderneming Hoover niet in strijd met EG-regels.

Die boodschap heeft Commissie-voorzitter Delors gisteren in Brussel overgebracht aan een kleine duizend Franse arbeiders die naar de Europese hoofdstad waren gekomen om te protesteren tegen "sociale dumping'. Het overgrote deel van de werknemers was afkomstig van de televisie-fabriek van Grundig in Creutzwald, die de directie wil verplaatsen naar Oostenrijk.

De voorgenomen sluiting van beide fabrieken heeft in Frankrijk tot grote opwinding geleid. Hoover heeft gekozen voor concentratie van de produktie in Schotland, onder andere omdat de werknemers daar grote concessies hebben gedaan op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.

Gisteren kritiseerde ook Delors de gang van zaken. “In Frankrijk bestaat sociale vrede en om die te bereiken hoefden we de vakbeweging niet te ontmantelen”, aldus Delors na afloop van een gesprek met een delegatie van de protesterende arbeiders. Op een bijeenkomst van socialisten uit het Europese Parlement, eveneens gisteren in Brussel, pleitte de voorzitter van de EG-commissie opnieuw voor het opbouwen van een sociale dimensie in Europa.

De Europese Commissie heeft weinig wapens in handen om op sociaal gebied maatregelen te treffen, ook niet als het Verdrag van Maastricht eenmaal is geratificeerd. Groot-Brittannië heeft zich niet gebonden aan de sociale paragraaf van het Verdrag. In december 1989 ondertekende Groot-Brittannië evenmin het zogeheten Sociale Handvest, een politieke intentieverklaring om op sociaal gebied Europese regels vast te stellen. De EG-regels die tot dusver tot stand zijn gekomen, hebben vooral betrekking op zaken als veiligheid op de werkvloer en gezondheid van de werknemers. Maar op het gebied van de arbeidsvoorwaarden stellen de lidstaten hun eigen regels vast.

Tot dusver heeft Groot-Brittannië ook altijd de invoering geblokkeerd van een richtlijn die grote multinationale onderneming verplicht tot het instellen van een Europese ondernemingsraad en tot het verstrekken van informatie. Als zo'n richtlijn nu had bestaan, had de directie van Hoover in een vroegtijdig stadium moeten overleggen over de verhuisplannen met de werknemers in Frankrijk en in Schotland. Denemarken heeft al gezegd dat het als voorzitter Dat wil overigens niet zeggen dat de verhuizing dan niet was doorgegaan.