Vereniging wil af van smeerpijpen in Waddenzee

GRONINGEN, 5 FEBR. De twee smeerpijpen die organisch en chemisch afval van bedrijven in Oost-Groningen in de Waddenzee lozen, moeten verdwijnen. Dit vindt de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee.

De vereniging presenteerde gisteren in Groningen een rapport over de afvalwaterleidingen. Sluiting van de smeerpijpen, die in jaren zeventig werden aangelegd om de stankoverlast en vervuiling van de Groningse kanalen tegen te gaan, zou betekenen dat het water weer geloosd wordt in het oppervlaktewater. De Waddenvereniging pleit voor de aanleg van meer waterzuiveringsinstallaties en hergebruik van afvalwater. “Smeerpijpen zijn anno 1993 achterhaald en ongewenst”, aldus de milieuorganisatie.

Via de twee pijpleidingen, waarop in totaal negentien bedrijven aangesloten zijn, wordt jaarlijks een hoeveelheid ongezuiverd afvalwater geloosd die gelijks is aan wat een stad met tussen de 40.000 en 70.000 inwoners per jaar aan afvalwater produceert. Volgens D. Stoppelenburg van de Waddenvereniging zijn met name de effecten van het lozen van chemische stoffen via de smeerpijpen onbekend. “Vast staat dat het lozen van afvalwater in een strook langs de kust algengroei en zuurstofloosheid veroorzaken die leiden tot vissterfte. De effecten van de chemische lozingen zijn onduidelijk, omdat we de hoeveelheden niet weten.” De Waddenvereniging pleit ervoor zout afvalwater van het chemisch concern Billiton in Veendam te laten hergebruiken door AKZO.

De Groningse gedeputeerde J. van Dijk verklaarde dat het politiek en maatschappelijk onmogelijk is alle aangesloten bedrijven op korte termijn los te koppelen. “Dan zouden de vuiloverlast en stank in Oost-Groningen te groot worden. Je moet dus aan de bron gaan zuiveren, maar bij bepaalde bedrijven is dat nu nog niet mogelijk”. Wel erkende de gedeputeerde dat er een oplossing moet komen. Tussen nu en vijf jaar moeten de smeerpijpen dan ook buiten werking worden gesteld, aldus Van Dijk.