Veebedrijven Ede houden voorlopig vergunning

DEN HAAG, 5 FEBR. Acht veehouders in de gemeente Ede kunnen voorlopig hun bedrijf voortzetten. De Raad van State heeft vanochtend het verzoek van de stichting Milieu-Offensief Wageningen om schorsing van de hinderwetvergunningen afgewezen. De uitspraak is door de agrarische sector met spanning afgewacht.

Het oordeel van de Raad van State betekent echter niet dat de bedrijven definitief open mogen blijven. De uitspraak heeft slechts een voorlopig karakter. Over enkele maanden volgt het definitieve Kroonbesluit.

In januari vernietigde de Raad van State wel twee hinderwetvergunningen van veebedrijven in het Twentse Ambt-Delden. Toen betrof het eveneens een Kroonbesluit. De gemeente Ambt-Delden had volgens de Raad van State geen hinderwetvergunning mogen verstrekken, omdat de omgeving al in ernstige mate is verzuurd door de veehouderij. In Ede is sprake van eenzelfde situatie.

Deze uitspraken veroorzaakten grote commotie in de agrarische sector. Algemeen werd gevreesd dat dit het einde zou betekenen voor vele honderden veebedrijven zonder geldige hinderwetvergunning. Volgens een jurist van de Raad van State is de hinderwetproblematiek te belangrijk om in afwachting van de Kroonuitspraak tussentijds vergunningen te schorsen.

Maandag wordt in Markelo een grote boerenmanifestatie gehouden uit protest tegen het intrekken van de hinderwetvergunningen. Minister Alders (milieu) zal daar tekst en uitleg komen geven. De landbouwers verwachten van hem dat hij aankondigt een einde te maken aan wat ze “het oneigenlijk gebruik van de Hinderwet” noemen. Als die toezegging achterwege blijft, dreigt volgens de organisatoren een boerenopstand.

De minister kondigde eerder aan dat hij voor 15 februari een noodwet zal presenteren. Daarmee wil hij voorkomen dat veebedrijven via de rechter tot sluiten worden gedwongen. Aan het begin van de middag zou hij met minister Bukman (landbouw) de stichting Natuur en Milieu, de Vereniging Milieudefensie, het Landbouwschap en de overkoepelende organisaties van gemeenten (VNG) en provincies (IPO) informeren over de hoofdlijnen van die noodwet.