Vastgoedfonds van de beurs verwijderd

Banken en commissionairs die lid zijn van de Amsterdamse effectenbeurs mogen niet meer bemiddelen in aandelen van het vastgoedfonds De Nieuwe Maasstad. Dit is het gevolg van ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) in het kader van de Wet Toezicht Beleggingsfondsen. DNB heeft geweigerd De Nieuwe Maasstad een vergunning voor beleggingsinstelling af te geven.

Deze maatregel is genomen op grond van onderzoek en de bevindingen van mr. L.O. Husken (oud-directievoorzitter van Wereldhave en merchantbank Kempen & Co) die drie weken geleden door DNB was aangesteld als "stille curator'. Husken, die voorlopig curator blijft, heeft geconstateerd dat De Nieuwe Maasstad op veel punten niet voldoet aan de wettelijke eisen. De bedrijfsvoering blijkt inadequaat te zijn en de financiële waarborgen zijn onvoldoende. Bovendien bestaat er onvoldoende zekerheid dat de balangen van de deelnemers (in de toekomst) niet zullen worden geschaad.

Negentig procent van de aandelen is in handen van de Zweed O.B. Finetto. Hij verkocht panden van het vastgoedfonds onder marktprijs aan andere vennootschappen onder zijn beheer. Verder heeft de Zweed, die commissaris is van het vastgoedfonds, een schuld van 1,5 miljoen gulden aan de De Nieuwe Maasstad. Husken hoopt binnen drie weken de conceptjaarrekening 1992 klaar te hebben. Het onroerend goed dat het fonds in portefeuille heeft, is gewaardeerd op 50 miljoen gulden. Volgens Husken is het nogal “agressief” gewaardeerd.

De curator wil door middel van een advertentie de minderheidsaandeelhouders van De Nieuwe Maasstad oproepen zich bij hem te melden. Vervolgens wil hij met de directie, de grootaandeelhouder en de kleine aandeelhouders tot overeenstemming zien te komen. “Dat is de fraaiste oplossing voor iedereen, maar dat kan alleen als alle partijen akkoord gaan”, aldus Husken. Hij wil dat deze aandeelhouders worden uitgekocht. Als dat niet lukt, zal de vennootschap ontbonden worden.

Sinds eind december loopt er ook een stille curator bij Ravast, een ander onroerend-goedfonds dat in de moeilijkheden is geraakt. Ook Ravast is beticht van handelen in onroerend goed tegen onwaarschijnlijke prijzen. Net als bij De Nieuwe Maasstad worden eveneens vraagtekens gezet bij de waardering van het vastgoed dat Ravast beheert.