"Spookbewoners' groot probleem voor alleenstaanden in Amsterdam

AMSTERDAM, 5 FEBR. Amsterdamse alleenstaanden worden geregeld geteisterd door spookbewoners: mensen die zich buiten hun medeweten op hun adres laten inschrijven. Een alleenstaande kan daardoor worden gekort op zijn uitkering of andere financiële faciliteiten kwijtraken. Het bevolkingsregister doet circa 20.000 keer per jaar een onderzoek naar de juistheid van een inschrijving, veelal op verzoek van de echte bewoner van het desbetreffende pand.

Wie het hele jaar alleen heeft gewoond, kan bijvoorbeeld de helft van de betaalde rioolbelasting terugkrijgen. Wanneer iemand een beroep doet op deze regeling, gaat de gemeentelijke belastingdienst bij het bevolkingsregister na of hij of zij daadwerkelijk het hele jaar als enige ingeschreven heeft gestaan op dat adres. Wanneer dat niet het geval is wordt de restitutie geweigerd, aldus een woordvoerder.

Problemen ontstaan wanneer er iemand op het adres staat ingeschreven die er niet woont. De woordvoerder van de gemeentelijke belastingdienst: “Het komt voor dat mensen zich zomaar ergens inschrijven. Vooral studenten doen dat, om een hogere beurs te krijgen. Je loopt voor zulke dingen altijd achter de feiten aan.”

Wie met zo'n spookbewoner wordt geconfronteerd, moet bewijzen dat hij of zij toch alleen heeft gewoond. Dat is erg moeilijk. “Men moet met een paspoort en zoveel mogelijk bewijzen dat men er zelf woont bij ons langskomen”, licht de woordvoerder van het bevolkingsregister toe. “Dan kijken wij wie er nog meer op dat adres staat ingeschreven.” De echte bewoner krijgt dan de gegevens van die persoon. “Als die zegt "die woont hier niet' nemen we de zaak in onderzoek.” In eerste instantie stuurt het bevolkingsregister dan een kaartje naar het adres in kwestie, ter attentie van de geheimzinnige bewoner met het verzoek te bellen. “Vaak blijkt die er dan toch te wonen”, aldus de woordvoerder van het bevolkingsregister. “Dan vragen we beide partijen te bewijzen dat ze er wonen.”

Het probleem is dat iedereen zich zomaar op elk adres kan laten inschrijven. Men hoeft bij inschrijving niet aan te tonen dat men daar ook werkelijk woont. Wanneer het bevolkingsregister een onderzoek instelt, kan wel worden vastgesteld dat een ingeschrevene een spookbewoner blijkt, maar wie zijn rioolbelasting over het vorig jaar terug wil hebben, schiet daar weinig mee op. Het is zelden mogelijk te bewijzen dat men in het verleden alleen heeft gewoond. Om zulke problemen te voorkomen biedt het bevolkingsregister de mogelijkheid inschrijving van huisgenoten te blokkeren. Men moet daarvoor een brief schrijven aan de directeur van het bevolkingsregister met het verzoek niemand op zijn adres in te schrijven zonder zijn of haar toestemming. “Meestal komen mensen pas met zo'n verzoek nadat ze problemen hebben gehad”, aldus de woordvoerder.