Rotterdam wil snel besluit over nieuw vliegveld

ROTTERDAM, 5 FEBR. De gemeente Rotterdam is bang dat de besluitvorming over de aanleg van een nieuwe luchthaven ten noorden van het huidige vliegveld Zestienhoven vertraging oploopt.

Aanleiding is volgens woordvoerder D. van de Winckel “de commotie die tussen Verkeer en Waterstaat en VROM is ontstaan over regionale vliegvelden”.

Het interdepartementale overleg over de nota Regionale Luchthaven Strategie (RELUS) had deze week afgerond moeten zijn, maar dat is door meningsverschillen tussen de twee ministeries niet gelukt. Geschilpunt is een concept-nota waarin Verkeer en Waterstaat het belang van regionale luchthavens onderstreept, waarvoor de komende jaren een investeringsbijdrage van 700 miljoen zou moeten komen.

Over het nieuwe vliegveld bij Rotterdam wordt in de concept-nota opgemerkt dat deze “satelliethaven naast Schiphol” nodig is om “voldoende reservecapaciteit” te ontwikkelen “om de bereikbaarheid van de Randstad over de langere afstanden binnen Europa te blijven garanderen”. Aanleg van de hoge-snelheidslijn zou maar een deel van de in de toekomst verwachte capaciteitsproblemen opvangen. Vanuit dat oogpunt “krijgt de aanleg van een nieuwe Rotterdamse luchthaven mijn volledige steun”, aldus de concept-nota namens minister Maij-Weggen.

Het ministerie van VROM wil, zegt een woordvoerder, dat er meer wordt gekeken naar “de regionale inbedding van de luchthaven”, en niet louter naar de economische belangen. Ook bij de vervoersprognoses worden vraagtekens gezet. In zijn reserves ten aanzien van het nieuwe vliegveld bij Rotterdam wordt het ministerie van VROM gesteund door de ministeries van algemene zaken en financiën. Zij vinden dat het nieuwe vliegveld geen prioriteit heeft. Hetministerie van verkeer en waterstaat zou de concept-nota inmiddels uit het interdepartementaal overleg hebben teruggetrokken.

Rotterdam vindt dat er “snel duidelijkheid moet komen”. “De gemeenteraad heeft een jaar geleden al positief besloten over de aanleg van de nieuwe luchthaven, maar nu wordt het in Den Haag alsmaar opgeschoven”, aldus Van de Winckel. Het nieuwe vliegveld maakt deel uit van het Integraal Plan Noordrand, dat ook de bouw van 7.000 woningen, diverse kantoren, een nieuwe rijkswegverbinding en een natuur- en recreatiegebied behelst.