Resultaatherstel Siemens Nederland

Siemens Groep Nederland, dochter van het Duitse elektronicaconcern Siemens, heeft vorig boekjaar (afgesloten op 30 september 1992) 72,6 procent winststijging geboekt.

Dit blijkt uit gisteren gepresenteerde jaarcijfers. De netto winst van het bedrijf steeg van 20,4 miljoen tot 35,2 miljoen gulden. De omzet groeide met één procent tot 1,32 miljard gulden.

Bestuursvoorzitter F. von Witzleben wijt de geringe omzetstijging aan de sterke conjuncturele neergang in West-Europa en de onzekerheid rond het monetaire systeem. Vooral de industriële en infrastructurele projecten hebben daaronder te lijden gehad, aldus Von Witzleben.

De winstgroei van ruim 72 procent betekent een duidelijke verbetering ten opzichte van het boekjaar 1990/'91. Toen verminderde het resultaat met 42,5 procent. De verbetering schrijft Siemens hoofdzakelijk toe aan het positieve resultaat van 9,4 miljoen gulden van de Nederlandse computerdochter Siemens Nixdorf Informatiesystemen (SNI) dat vorig jaar nog diep in de rode cijfers zat.

Tot de Siemens Groep Nederland behoren behalve SNI, de ondernemingen Siemens Nederland (elektronica), Osram (verlichting) en Dental Equipment (tandheelkundige materialen). Eind vorig jaar werd hieraan het Amsterdamse bedrijf Microtel (componenenten) toegevoegd.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers bleek Siemens met terugwerkende kracht Microtel in de jaarrekening van 1990/'91 te hebben geconsolideerd. De winst over 1990/'91 daalde daardoor met 7 miljoen gulden en werd vastgesteld op 20,4 miljoen gulden.

De orderontvangst van Siemens Groep Nederland groeide afgelopen boekjaar van 1,32 miljard gulden tot bijna 1,44 miljard gulden. De onderneming haalde onder meer een opdracht binnen van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) voor de renovatie van de besturing en bewaking van onbemande velden voor gasproduktie. Verder verwierf de divisie Produktie en Installatie een opdracht van binnenlandse zaken voor de vervanging van het landelijke sirene-waarschuwingssysteem.

Tijdens de presentatie van het jaarverslag kondigde Von Witzleben zijn aftreden aan als voorzitter van de raad van bestuur. Per 1 april 1994 zal hij wegens het bereiken van de pensioengerechtige leeftijd deze functie neerleggen. T. Cohn, die sinds 1987 lid is van de raad van bestuur, neemt zijn taken over.