Proefschrift kritiseert atoomrecht

“Een uit de hand gelopen hobby” noemt mr. E. Domsdorf zijn studie over het Atoomenergierecht, die een boek heeft opgeleverd dat het gemiddelde proefschrift in omvang ver te boven gaat.

Tijdens zijn rechtenstudie, in de periode van euforie over kernenergie en midden in de Koude Oorlog, raakte Domsdorf geboeid door de juridische en institutionele aspecten van atoomenergie omdat dit het enige onderwerp was waarover Russen met het Westen wilden praten. In 1960 publiceerde Domsdorf hierover zijn eerste artikel in het Nederlands Juristenblad, in 1967 publiceerde hij een boek over het Verdrag van Almelo (de samenwerking tussen Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland in Urenco-verband) en in 1970 gaf Domsdorf colleges aan de Universiteit van Twente over de juridische aspecten van atoomenergie.

Daar bleef het bij, want Domsdorf werd advocaat, rechter-plaatsvervanger en wethouder. Als bewindvoerder was hij in de jaren '70 actief bij het saneren en overnemen van de Twentse textielindustrie en de opheffing van het Nederhorst-concern. Tot hij door directeur-generaal industrie J. Molkenboer van het ministerie van economische zaken aan de kant werd geschoven wegens kritiek op dat ministerie. “Het ministerie van komische zaken”, had Domsdorf zich voor de Vara-radio laten ontvallen.