Porceleyne Fles op negatief resultaat

Aardewerkfabrikant Porceleyne Fles uit Delft verwacht de boeken over 1992 met een negatief resultaat af te sluiten.

Om de negatieve ontwikkelingen het hoofd te bieden acht de directie een reorganisatie noodzakelijk. Ongeveer 30 van de circa 150 arbeidsplaatsen verdwijnen. De helft daarvan zal via gedwongen ontslag worden gerealiseerd.

Ten laste van het boekjaar 1992 zullen voorzieningen worden getroffen voor de te nemen maatregelen. Na een verlies over 1991 van 778.000 gulden toonde het bedrijf zich aanvankelijk optimistisch voor 1992.