PLO wil geen confrontatie over uitwijzing

TEL AVIV, 5 FEBR. De Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) heeft signalen gegeven dat zij het probleem rondom de door Israel naar Libanon uitgewezen Palestijnen in het belang van het vredesoverleg wat naar de achtergrond wil schuiven.

Bassam Abu-Sharif, een vooraanstaande raadgever van PLO-leider Yasser Arafat, heeft gisteren tegenover de Zwitserse radio verklaard dat het probleem van de uitgewezen Palestijnen ondergeschikt is aan de voortzetting van het vredesproces. “Ik geloof dat de onderhandelingen na de Ramadan (de islamitische vastenmaand die in maart afloopt) zullen worden hervat, ook als resolutie 799 van de Veiligheidsraad van de VN niet volledig (door Israel) is nagekomen.” Resolutie 799 eist de onmiddellijke repatriëring van alle uitgewezen Palestijnen. Deze PLO-functionaris omschreef de uitgewezen Palestijnen, in meerderheid moslim-fundamentalisten, als “extremisten”. Voorts zei hij dat de PLO bereid is met de VS samen te werken om het vredesproces te bevorderen. De permanente PLO-waarnemer bij de VN in New York, Nasser al-Kidwa, zei eerder deze week al dat er voorlopig geen voorstel tot VN-sancties tegen Israel komt. Hij onderstreepte dat de PLO een dialoog wil, geen confrontatie over de kwestie van de uitwijzingen.

In dezelfde geest heeft niet alleen Israel maar ook de PLO bij het CNN-hoofdkwartier in Atlanta geprotesteerd tegen de manier waarop dit televiestation reportages in de lucht brengt over de uitgewezen Palestijnen. Het PLO-hoofdkwartier in Tunis heeft CNN officieel laten weten dat de voortdurende confrontatie op het tv-scherm van de wereldopinie met de uitgewezen moslim-fundamentalistische Palestijnen het zoeken naar een oplossing voor dit probleem vertraagt en daardoor hervatting van het vredesproces in de weg staat.

Israelische specialisten zijn van mening dat de CNN-beelden uit het kamp van de uitgewezen Palestijnen in Zuid-Libanon de positie van het fundamentalistische Hamas in de door Israel bezette gebieden op rekening van de PLO versterken. De ergernis op het PLO-hoofdkwartier in Tunis over de enorme media-aandacht die de uitgewezen Palestijnen krijgen wordt in Israel goed begrepen.

De PLO in Tunis en het Palestijnse leiderschap in de door Israel bezette gebieden zijn verdeeld over de voorwaarden waaronder het vredesoverleg kan worden hervat. De opmerkelijk soepele houding van de PLO jegens de uitvoering door Israel van resolutie 799 stuit bij de Palestijnse woordvoerders in de bezette gebieden op weerstand. Zowel dr. Hanan Ashrawi, de woordvoerster van de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg, als het delegatielid Saeb Erakat is van oordeel dat het vredesoverleg niet zonder terugkeer van alle door Israel uitgewezen Palestijnen kan worden hervat.

Ondertussen heeft de Israelische opperbevelhebber, generaal Ehud Barak, gisteren gezegd dat in de loop van de dag de namen van 105 Palestijnen bekend zullen worden gemaakt die volgens de jongste kabinetsbeslissing mogen terugkeren. Israel verwacht overigens niet dat deze Palestijnen dat zullen doen indien niet alle uitgewezen Palestijnen dat recht verkrijgen.

In de Israelische pers blijven ondanks officiële ontkenningen in Jeruzalem geruchten circuleren dat Israel en de VS in het geheim overeen zijn gekomen dat aanzienlijk meer dan 100 Palestijnen naar Israel kunnen terugkeren en dat dit proces zich betrekkelijk snel zal ontwikkelen zodat de rem op de voortzetting van het vredesoverleg vrijkomt.

    • Salomon Bouman