Nam vreest gastekort bij strenge vorst; Extra opslagcapaciteit nodig

ASSEN, 5 FEBR. Als de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haar plannen voor capaciteitsuitbreiding niet binnen vijf jaar kan uitvoeren, kunnen mensen in de Randstad tijdens een strenge vorstperiode koude voeten krijgen.

Dit zegt de nieuwe directeur van de NAM, ir. H.G. Dijkgraaf. Zijn bedrijf heeft plannen gepresenteerd voor ondergrondse opslag van aardgas en voor de exploratie en winning van gas in de Waddenzee en het IJsselmeer. Vooral de opslag is op korte termijn dringend nodig, omdat de druk in het grote gasveld in de provincie Groningen sterk terugloopt. Zonder die voorziening kan de NAM niet snel genoeg aan de "piekvraag' naar aardgas voldoen wanneer de temperatuur een aantal dagen daalt naar min 15 graden celsius.

Bij de kunstmatige opslag wordt het gas onder druk bewaard, zodat snel een grote hoeveelheid aan de Gasunie kan worden geleverd. Maar ook het gas in de Waddenzee en andere nieuwe kleine velden kan volgens ir. Dijkgraaf “in bescheiden mate” bijdragen aan het voorkomen van een dreigend capaciteitstekort.

In het Plan van Gasafzet van de Gasunie is al rekening gehouden met de 100 miljard kubieke meter die zich onder het Waddengebied zou bevinden, maar seismisch onderzoek bij Schiermonnikoog heeft zulke “bemoedigende resultaten” opgeleverd dat directeur Dijkgraaf een hoeveelheid van 200 miljard kubieke meter niet uitsluit. De winning zou “vele duizenden manjaren werk en miljarden guldens aan investeringen” opleveren.

De NAM heeft nu vergunning gevraagd voor opslag van aardgas in een leeg veld in de Drentse gemeente Norg. Dat project vergt een investering van 800 miljoen gulden. Als het doorgaat, kan de installatie per dag 80 miljoen kubieke meter aardgas in het leidingennet van de Gasunie pompen. Na Norg wil de NAM nog drie andere opslagprojecten realiseren, met dezelfde capaciteit.

De hoogste piek in het gasverbruik werd tijdens de Elfstedentocht op 14 januari 1987 geregistreerd. De Gasunie leverde toen in één etmaal 529 miljoen kubieke meter aardgas af, tegen een "normale' gemiddelde levering in het winterseizoen van 380 tot 420 kubieke meter per dag. Gasunie beschikt al over een opslaginstallatie op de Maasvlakte bij Rotterdam die bij extreem lage temperaturen gedurende maximaal drie dagen in totaal 72 miljoen kubieke meter extra gas kan leveren.