MK International wil zich omvormen tot obligatiefonds

De status van beleggingsinstelling van het op de Amsterdamse beurs genoteerde MK International Ventures is met terugwerkende kracht tot 1 januari 1992 definitief vervallen.

De directie onderzoekt nu mogelijkheden om de instelling te wijzigen in een fonds voor vastrentende waarden en om via een claimemissie het eigen vermogen op 100 miljoen gulden te brengen. Bij de omvorming tot fonds voor vastrentende waarden speelt een rol dat MK per 1 januari 1992 over ruim 30 miljoen gulden aan fiscaal compensabele verliezen beschikte, die ook door de fiscus zijn erkend. Het netto rendement zal bij MK daardoor gedurende enige jaren hoger kunnen uitvallen dan bij andere obligatiefondsen.

Bij omvorming zal voor de resterende bedrijfsbeleggingen een “passende” oplossing worden gezocht, zo zegt de directie. Eind vorig jaar waren die beleggingen nog 4 miljoen gulden waard. Daarnaast waren er liquiditeiten van 5 miljoen gulden. Met een eigen vermogen van 9 miljoen is de netto intrinsieke waarde per aandeel 11 gulden. Eind juni vorig jaar was dat 13,17 gulden. Gisteren liet het fonds op de beurs een slotnotering van 9,80 gulden zien zonder omzetten. De directie wil de komende jaarvergadering nadere mededelingen doen over de plannen.