Kampens meisje ten onrechte opgenomen in gesloten inrichting

ARNHEM, 5 FEBR. Het Gerechtshof in Arnhem heeft gisteren bepaald dat Martijntje Zwarteveen uit Kampen zich vrijelijk mag bewegen. Het 16-jarige meisje was door een beslissing van de kinderrechter in Zwolle tegen haar wil voor drie maanden gedwongen opgenomen in de gesloten inrichting Het Poortje in Groningen. Tegen die beslissing had haar advocaat, mr. W. de Haan, hoger beroep aangespannen.

Martijntje Zwarteveen liep vorig jaar weg van huis uit onvrede over het streng gelovige milieu waarin zij haar dagen placht te slijten. Haar ouders, lidmaten van de Gerefromeerde Kerken Vrijgemaakt, wilden het meisje dwingen te leven volgens door hen opgelegde regels. Disco en tv waren taboe.

De jeugdpsychiater van Het Poortje, waar Martijntje na omzwervingen terecht kwam, oordeelde over haar als “een volkomen normaal meisje dat heel goed op eigen benen kan staan.” Zelfs zei de psychiater “jaloers” te zijn op de geest- en wilskracht van het Kampense meisje. Desondanks besliste de kinderrechter in Zwolle eind vorig jaar dat zij onder toezicht gesteld moest worden en dat zij voor maximaal drie maanden ter observatie in Het Poortje moest worden opgenomen. Volgens het Hof draagt deze maatregel “een bijzonder ernstig karakter en levert zij een aantasting van een grondrecht op, terwijl van crimineel of anderszins maatschappelijk onhoudbaar gedrag geen sprake is.” Blijkens het oordeel van het Hof was wat de ouders voorhadden met het meisje niet "zonder meer' in haar belang.

Volgens het Hof heeft de Zwolse kinderrechter zich laten leiden door een onterecht beeld dat door de ouders en de gezinsvoogdes van Martijntje is geschilderd. Met name de verhouding van het meisje met een achterbuurvrouw, die haar in eerste instantie opgevangen had, werd verdacht gemaakt. “Niet gebleken is dat die verhouding schadelijk zou zijn voor haar opvoeding, terwijl de verhouding met haar ouders wel zeer verstoord is,” aldus het Hof.

Martijntje is inmiddels, aldus persraadsheer mr. J. Fokker van het Gerechtshof, ook op last van de Zwolse kinderrechter vrijgelaten uit Het Poortje