Kabinet wil op water en afval belasting heffen

DEN HAAG, 5 FEBR. Het kabinet wil de verbruiksbelasting op grondwater en afvalstoffen per 1 april invoeren. Het handhaaft daarbij de tarieven zoals die vorig jaar zijn voorgesteld, ondanks kritiek van de Raad van State en de waterleidingbedrijven.

De belasting op grondwater zal 25 cent per kubieke meter voor waterleidingbedrijven bedragen en 12,5 cent voor het bedrijfsleven. Het storten van afvalstoffen gaat 17,50 gulden per ton kosten.

Minister Kok, staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) en minister Alders (milieubeheer) hebben dat gisteren aan de Kamer laten weten. In hun nota naar aanleiding van het eindverslag van de Wet op de verbruiksbelasting op milieugrondslag, berekenen de bewindslieden dat de heffing op afvalstoffen een huishouden gemiddeld ongeveer 20 gulden extra per jaar zal kosten. Hoeveel de grondwaterheffing gemiddeld gaat kosten, weet het kabinet niet. Wel verwacht het dat de waterleidingbedrijven de heffing zullen doorberekenen aan hun cliënten.

De kritiek van de Raad van State is dat de heffingen niet zullen leiden tot minder waterverbruik of een lagere afvalproduktie. De waterleidingbedrijven vinden dat de heffing niet bij hen maar bij de boeren gelegd moet worden, aangezien boeren naar schatting zo'n 100 miljoen "kuub' grondwater voor de beregening van het land gebruiken.

De heffingen moeten per jaar 475 miljoen gulden opleveren. Voor dit jaar is een opbrengst van 315 miljoen geraamd. Het kabinet sluit niet uit dat de heffingen in de komende jaren worden verhoogd. Het vaststellen van een maximumtarief heeft geen zin volgens de bewindslieden, omdat dat tarief door wetswijziging gemakkelijk kan worden aangepast. In de nota laten Kok, Van Amelsvoort en Alders de mogelijkheid open in de toekomst meer heffingen in te voeren.

Het kabinet is bereid de grens voor vrijstelling van de heffing op grondwaterverbruik in drie jaar tijd te verlagen van 100.000 naar 70.000 kubieke meter. Daardoor is het mogelijk dat meer boeren die in droge tijden grondwater onttrekken voor beregening heffing moeten betalen.

CDA en PvdA hebben de bewindslieden gesuggereerd voor water het hoge BTW-tarief van 17,5 procent te berekenen in plaats van de huidige 6 procent. Daardoor zou de heffing op grondwater achterwege kunnen blijven. Het kabinet wijst die suggestie van de hand, omdat water een eerste levensbehoefte is en dus onder het lage BTW-tarief valt.