Kabinet gaat niet in op eisen Dasa over Fokker

DEN HAAG, 5 FEBR. Minister Andriessen (economische zaken) gaat niet in op de eisen die Deutsche Aerospace (Dasa) heeft gesteld voor de definitieve overneming van Fokker. Dat schrijft hij in een brief aan Dasa die zorgvuldig is afgestemd met minister-president Lubbers en minister Kok (financiën).

Volgens de woordvoerder van Economische Zaken gaat het niet om een eindvoorstel “maar de strekking is wel dat het tijd wordt om een beslissing te nemen”. EZ wacht nu op het antwoord van Deutsche Aerospace en ingewijden verwachten dat volgende week de knoop zal worden doorgehakt.

Dasa heeft onlangs onder druk van de raad van bestuur van moerderconcern Daimler-Benz de eisen voor de overname van Fokker opgeschroefd. Door de verslechterde situatie op de vliegtuigmarkt en de slechte vermogenspositie van Fokker is volgens Dasa een versterking van het eigen vermogen van Fokker nodig van ongeveer 400 miljoen gulden.

Minister Andriessen is gevraagd een garantie af te geven voor 200 miljoen gulden. Dasa wil verder het bedrag van bijna 400 miljoen gulden (de prijs die is overeengekomen voor de 10,6 miljoen Fokker-aandelen die in bezit zijn van de Nederlandse overheid) gespreid in drie jaar betalen. Hierdoor loopt de Nederlandse schatkist ongeveer 50 miljoen gulden aan rente-inkomsten mis.

Minister Andriessen heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij vooralsnog niet bereid is in te gaan op deze eisen van Dasa. Hij meldt dat ook in de gister verstuurde brief. Samen met de Kamer vindt hij dat eerst het eindakkoord moet worden gesloten; Andriessen onderstreept in zijn brief dat het eindakkoord niet alleen door Dasa, maar ook door Daimler-Benz moet worden ondertekend. De minister van economische zaken is na ondertekening wel bereid om te kijken naar extra financiële middelen voor Fokker. In oktober sloten Dasa, Fokker en de Nederlandse overheid een overeenkomst voor de overname van 51 procent van de aandelen Fokker door het Duitse concern.