Jacht op illegale schelpenvisserij

DEN HAAG, 5 FEBR. De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft gisteravond in samenwerking met douane, rijkspolitie en marine ten noorden van de Waddeneilanden jacht gemaakt op vissers die illegaal op spisulas (schelpdiertjes) visten.

Daarbij zijn tot half tien vier vissersschepen aangehouden. De schippers zijn geverbaliseerd. De actie vond plaats na een klacht van Vogelbescherming en Waddenvereniging over de illegale schelpdiervisserij. Beide organisaties vreesden dat de vissers de voedselbron voor de zwarte zeeëend en de eidereend zouden wegvissen. Volgens de organisaties ging het om zes tot acht schepen.