"Idee HSL-traject op palen verdient studie'

DEN HAAG, 5 FEBR. De Tweede-Kamerfracties van CDA, D66 en Groen Links vinden dat het plan voor een op palen gebouwd traject voor de hoge-snelheidslijn (HSL)“serieus in studie moet worden genomen”. De fracties kregen gisteren op video een computerconfiguratie van het plan te zien, dat is ontwikkeld door het off-shorebedrijf Grootint. De PvdA onthoudt zich van een oordeel, omdat de fractie de video nog niet heeft gezien.

Volgens het Kamerlid G.J. Wolffensperger (D66) heeft een hogesnelheidstraject op palen in ieder geval twee voordelen. “De bestaande infrastructuur blijft onaangetast en het is goedkoper.” De kosten voor de aanleg van het hoge-snelheidstraject waren geraamd op 3,5 miljard gulden. Grootint gaat in het alternatief uit van 2,7 miljard. Hierbij speelt een belangrijke rol dat bij een hoge-snelheidstrein op palen geen onteigening hoeft plaats te hebben.

Een nadeel noemt Wolffensperger “de esthetische kant”, al is de door Grootint ontwikkelde variant volgens hem “veel fraaier dan die in Japan”. “Maar het is en blijft nogal een ding.” De hoge-snelheidstrein op palen van Grootint is ranker dan de Japanse, en de palen staan op een grotere afstand van elkaar in het landschap.

Het plan voor een hoge-snelheidstrein op palen is inmiddels in studie bij de projectgroep voor de hoge-snelheidstrein, die echter vraagtekens zet bij het landschappelijke voordeel en de geluidshinder. Volgens B. Beekkerk van Ruth van Grootint hoeven de geluidsschermen niet drie meter hoog te worden, zoals de projectgroep meent, maar slechts 1.30 meter. Eventueel zouden ze zelfs doorzichtig gemaakt kunnen worden.

Ook is het volgens Beekkerk van Ruth mogelijk de geluidshinder, die met 59 decibel net onder de door het ministerie van verkeer en waterstaat gehanteerde grens van 60 decibel zit, verder omlaag te brengen.