Experimenten met embryo's tijdelijk beperkt

DEN HAAG, 5 FEBR. Artsen en onderzoekers moeten op vrijwillige basis experimenten met embryo's stopzetten. Slechts bij uitzondering mogen zij proeven doen. Als afspraken op vrijwillige basis uitblijven, kunnen proeven voor maximaal twee perioden van twee jaar worden verboden.

Dat staat in het wetsvoorstel experimenten met embryo's dat minister Hirsch Ballin (justitie) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De komende tijd kan worden gebruikt voor overleg over de inhoud van de definitieve wettelijke regeling.

Het beraad met artsen en wetenschappers zal vooral gaan over wat er in de toekomst is toegestaan. Het wetsvoorstel voorziet in het verbieden van een aantal experimenten dat in het nadere beraad ook niet meer aan de orde zal komen.

Zo mogen onderzoekers een embryo zich niet langer dan 14 dagen buiten de baarmoeder laten ontwikkelen. Embryo's mogen ook niet speciaal worden gekweekt voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Verder mag geen embryo tot stand worden gebracht met geslachtscellen waarmee wetenschappelijk onderzoek is gedaan.

Eveneens verboden worden handelingen die erop zijn gericht mens-diercombinaties tot stand te brengen, handelingen om menselijke klonen (genetisch indentieke individuen) te maken en ingrijpen in het genetisch materiaal van geslachtscellen of een bevruchte eicel.

De regeling van de experimenten op embryo's is vorig jaar losgekoppeld van het wetsvoorstel dat medische experimenten in het algemeen regelt. Hirsch Ballin en Simons willen slechts in beperkte mate experimenten toelaten met embryo's die door reageerbuisbevruchting zijn ontstaan. Er is dan toestemming nodig van degenen van wie de eicel en (tenzij de zaaddonor onbekend is) zaadcel afkomstig zijn.

Onderzoekers konden vandaag nog geen commentaar geven omdat ze de tekst van het wetsvoorstel nog niet hadden gelezen en de persberichten veel onduidelijkheden bevatten. De Maastrichtse hoogleraar dr. J.P.M. Geraedts over het eenzijdig opgelegde moratorium van de bewindslieden: “Ik weet nog niet eens of ik ons onderzoek moet stopzetten, omdat ik niet weet of ook het diagnostisch onderzoek aan te implanteren of overgebleven IVF-embryo's eronder valt. Als het alleen om experimenten gaat hoeven wij niets stop te zetten. Dat onderscheid is steeds onduidelijk geweest.”