De hoogte van de voorgenomen belasting op ...

De hoogte van de voorgenomen belasting op energiedragers, die bedoeld is om energiebesparing te stimuleren, dient in de eerste plaats gebaseerd te zijn op de mate van verspilling van energie bij de toepassing van de betreffende energiedragers.

P.A.M. Steeman, Technische Universiteit Delft

Dat gezegdes "tijd is geld' en "kennis is macht' slechts beperkt geldig zijn, blijkt uit het feit dat werkloze gepromoveerden in het algemeen noch rijk, noch machtig zijn.

J.A. Wieringa, Technische Universiteit Delft

De beperktheid van de mogelijkheden van sederende medicatie bij dementie - zoals door Shakespeare omschreven - is nog steeds actueel: "kruiden die het gemoed bedaren en wier kracht de kwelling voor het oog vermindert'.

H. de Burlet, Erasmus Universiteit Rotterdam