DAF krijgt boedelkrediet om produktie te hervatten

ROTTERDAM, 5 FEBR. DAF kan dank zij een boedelkriet van omstreeks 100 miljoen gulden van de Nederlandse overheid en drie grote Nederlandse banken vanaf maandag de produktie weer hervatten. Gistermiddag bereikten de DAF-bewindvoerders, Economische Zaken en de banken een akkoord over het krediet.

Het krediet is uitsluitend bestemd voor de activiteiten van DAF in Eindhoven en het Belgische Westerlo omdat de produkten die in Westerlo worden gemaakt, nodig zijn voor de produktie in Nederland.

De Britse bankiers van DAF doen niet mee aan het boedelkrediet en ook de Vlaamse deelregering blijft afzijdig. De Nederlandse overheid laat haar bijdrage lopen via de Nationale Investeringsbank en verder doen ABN Amro, ING Bank en Rabo mee. De Engelse banken zullen zich alleen inspannen bij pogingen om van de zeer slecht lopende Britse DAF-activiteiten nog wat te redden.

Door het boedelkrediet kunnen de bewindvoerders van DAF zich nu volledig wijden aan het opstellen van een "businessplan' voor een op te richten DAF-nieuwe stijl, waarin uitsluitend de fabricage en verkoop van middelzware en zware trucks (de DAF-modellen 65 tot en met 95) wordt ondergebracht. De rest (bestelwagens, lichte trucks, de zwaar verlieslijdende financieringsdochter en ook de defensietak Special Products) valt af.

De banken zullen het krediet verstrekken voor de twee tot drie weken die de bewindvoerders nodig denken te hebben om hun plan op te stellen. Tot die tijd zal ABN Amro, als voornaamste financier van DAF zijn klant waarmee al 65 jaar wordt samengewerkt, niet laten vallen, kregen de vakbonden gisteren in een gesprek met mr. R. Groenink van de huisbankier te horen. ABN Amro is bereid het sterk afgeslankte nieuwe DAF financieel te blijven steunen mits bewindvoerders een voor de bank acceptabel plan op tafel leggen. Er moet voor dat nieuwe bedrijf voldoende eigen vermogen beschikbaar komen van de Nederlandse en Belgische overheid, bestaande groot-aandeelhouders en institutionele beleggers. ABN Amro zelf zal geen aandeelhouder worden.

De nieuwe onderneming zal met aanzienlijk minder personeel starten dan thans bij DAF in Nederland en België (resp. 5000 en 1500 werknemers) werken. Vakbondskringen houden rekening met een aantal ontslagen in Eindhoven dat “fors hoger” zal liggen dan de 850 die in het oorspronkelijke reddingsplan waren voorzien. Gevreesd wordt dat er niet of nauwelijks geld zal zijn voor een sociaal plan, al houden de bonden nu nog vast aan eerder gemaakte afspraken daarover.