Canada laat Saoedische vrouw als vluchteling toe

TORONTO, 5 FEBR. Een Saoedische jonge vrouw die weigert zich te houden aan de islamitische kledingsvoorschriften heeft in Canada de status van vluchteling gekregen met het argument dat haar mensenrechten worden bedreigd omdat zij vrouw is.

De vrouw had aangevoerd dat haar bewegingsvrijheid in Saoedi-Arabië werd beperkt en dat zij bij talrijke gelegenheden gewelddadig was bejegend omdat zij alleen op straat liep zonder haar gezicht te bedekken. De Canadese immigratiedienst had haar verzoek om als vluchteling te worden toegelaten verworpen en haar aangeraden “zich onder alle omstandigheden te houden aan de algemeen toegepaste wetten waarop zij kritiek heeft”. Maar minister van immigratie Bernard Valcourt is nu tussenbeide gekomen. Hij stelde dat relevante Canadese wetten weliswaar vervolging van vrouwen niet specifiek noemen, maar dat deze zodanig kunnen worden geïnterpreteerd dat ze bescherming bieden aan vrouwen die “goed-gefundeerde vrees voor geslachtgebonden vervolging tonen”. (AP).