Bisschop en Jack Lang prijzen ontwerp voor kerkramen Dibbets

PARIJS, 5 FEBR. In de Saint Louis-kathedraal van Blois zijn gisteren de ontwerpen gepresenteerd die de Amsterdamse kunstenaar Jan Dibbets heeft gemaakt voor 31 nieuwe ramen in deze kerk. Ongeveer 500 mensen namen deel aan een bijeenkomst die was georganiseerd door de Franse minister van cultuur, Jack Lang, die ook burgemeester van deze stad aan de Loire is.

Hedy d'Ancona, de Nederlandse minister van cultuur die gisterochtend een congres over design in Parijs opende, was eveneens de gast van Jack Lang die bij de komende verkiezingen van eind maart in Blois herkozen hoopt te worden als afgevaardigde in de Nationale Vergadering. Dat is nog verre van zeker gezien de impopulariteit van de socialisten bij de Franse kiezers, ook in de regio rond Blois waar de bevolking als traditioneel conservatief geldt.

De ontwerpen van Dibbets voor de 31 ramen, met een totale oppervlakte van 350 vierkante meter werden geprezen door de bisschop van Blois, Jacques Cuminal. De bisschop die Dibbets in zijn Amsterdamse atelier heeft bezocht, toonde zich in een toespraak tot zijn parochianen ingenomen met het project hetgeen hem het compliment van Jack Lang opleverde “dat u nog meer doortastend bent dan ik”. Dibbets' ramen zullen, net zoals met de huidige negentiende-eeuwse ramen het geval is, veel licht doorlaten, iets dat de gebruikers van de kerk waarderen.

Een bekende restaurateur van kerkramen, Jean Mauret in St. Hilaire en Lignières, zal de ramen van Dibbets maken. Lang zei te hopen dat het project ("een werk in opdracht zoals ten tijde van de Renaissance') zal worden voltooid voor 1997 wanneer de St. Louis drie eeuwen oud is. Over de kosten van het project zijn alleen ramingen gemaakt. Dibbets schat dat er in totaal ongeveer 20 miljoen francs (6,5 miljoen gulden) mee gemoeid zal zijn. Het aanbrengen van de ramen zal de grootste uitgave vergen. De restauratie van de kerk valt onder begroting van het ministerie van cultuur.

Minister d'Ancona bepleitte in haar toespraak in de kerk een structurele uitwisseling tussen Franse en Nederlandse deskundigen over kunstopdrachten van de overheid. Op het Parijse congres over "grafische vormgeving van openbaar nut' gaf ze eerder op de dag met behulp van lichtbeelden een uiteenzetting over de logo's die bij Nederlandse overheidsdiensten zijn ingevoerd. Dit congres is door minister Lang georganiseerd ter bevordering van het kunstvakonderwijs in Frankrijk dat bijvoorbeeld in vergelijking tot Nederland op een laag peil staat.

    • Jan Gerritsen