Vermogen ABN obligatiefonds verdubbeld

Het vermogen van het ABN Amro Obligatie Groeifonds is in 1992 ruim verdubbeld van 1,5 tot 3,7 miljard gulden. De intrinsieke waarde per aandeel nam toe van 168,26 tot 187,26 gulden. Het beleggingsresultaat na belasting bedroeg 11,3 procent.