Topinkomens (2)

Waar ik meende dat de discussie tussen specialisten, overheid en ziektekostenverzekeraars ging over een redelijke honorering van hooggekwalificeerde arbeid binnen de grenzen van haalbaarheid in ons gezondheidsstelsel blijkt nu volgens een LSV-vertegenwoordiger dat het gaat over het halen van topinkomens, en de maatschappelijke waardering die in de toekomst door instroom van vrouwelijke specialisten als een baksteen zal vallen. Het is vooral zijn laatste ongefundeerde conclusie dat dit het onvermijdelijke lot is van beroepen waarin vrouwen het voor het zeggen krijgen, die mij tijdelijk sprakeloos maakt van woede.

Als dergelijke "meneren' dit soort conclusies trekken, die met de kern van de onderhandelingen niets te maken hebben, dan zal het duidelijk zijn dat hier maar één consequentie mogelijk is.

Ergo: de LSV heeft weer een lid minder.

    • Arendie H. Herwig-Kempers