Straf Veronica verenigbaar met Europese regels

HILVERSUM, 4 FEBR. De bepaling in de Nederlandse Mediawet die omroepen verbiedt commerciële nevenactiviteiten te ontplooien is niet in strijd met de EG-bepalingen over het vrije verkeer van diensten en kapitaal.

Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg gisteren bekendgemaakt. Het Hof bevestigt daarmee dat Veronica in strijd met de Mediawet heeft gehandeld door het commerciële televisiestation RTL-Véronique met geld en kennis te steunen. De Raad van State zal zich nu buigen over de strafmaat. In mei 1991 meende de Raad al dat de vaststelling door het Commissariaat voor de Media dat Veronica de wet had overtreden "op zich juist was'.

Het Commissariaat voor de Media legde Veronica een jaar eerder een zendtijdverbod op van dertien weken, waarvan zes weken voorwaardelijk. Volgens het Commissariaat heeft Veronica geholpen bij de oprichting van het Luxemburgse station RTL-Véronique, de voorloper van het huidige RTL4. Veronica gaf RTL-Véronique eerst een bankgarantie van 2,5 miljoen gulden en steunde het televisiestation later met acht miljoen gulden via de onderneming Tornado BV. Veronica stelde daarnaast mankracht en kennis ter beschikking van RTL-Véronique.

Veronica ging tegen de uitspraak van het commissariaat in beroep bij de Raad van State. De Raad kwam in mei 1991 tot een tussenvonnis. Hij steunde de opvatting van het commissariaat dat de activiteiten van Veronica via de besloten vennootschap Tornado niet als een "normale beleggingsactiviteit' mochten worden aangemerkt, en besloot het Europese Hof in Luxemburg de vraag voor te leggen of het verbod daartoe in de Mediawet als een strijdige beperking van de vrijheid van kapitaalverkeer moest worden beschouwd. Ook wilde de Raad meer duidelijkheid over de vraag of de beperking gerechtvaardigd is in het licht van het hoofddoel: het handhaven van een niet-commercieel omroepbestel. Het Hof oordeelt dat de Nederlandse overheid ter bescherming van een niet-commercieel omroepbestel aan omroepen beperkingen mag opleggen.

Veronica wacht het oordeel af van de Raad van State over de door het commissariaat opgelegde straf. Volgens een woordvoerder van Veronica zal dat drie tot twaalf maanden duren. Volgens Veronica moet de Raad zich nog uitspreken over twee argumenten die de omroep in zijn verweer naar voren heeft gebracht. Het gaat daarbij om de vragen of intrekking van de zendtijd niet in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en in hoeverre de strafmaat in verhouding staat tot de begane overtreding. Als de Raad van State de intrekking van zendtijd gedurende zeven weken als straf bevestigt, derft Veronica ruim tien miljoen gulden aan omroepgelden.

RTL4 wenst niet te reageren op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie.