School mag via omweg hulp krijgen van bedrijf

HEEMSTEDE, 4 FEBR. De Voorwegschool in Heemstede mag zich laten sponsoren door het fast-foodconcern McDonalds om twee extra lokalen te betalen. De gemeente is het daarover eens geworden met de openbare basisschool, nadat het verzoek om de commerciële sponsor aan te trekken eerder was afgewezen.

De gemeente oordeelde zomer vorig jaar dat sponsoring van schoolhuisvesting door een commercieel bedrijf principieel onwenselijk was. Bovendien bestond de vrees dat het sponsorbedrag op grond van de gelijkheidsregels tussen openbaar en bijzonder onderwijs ook zou moeten worden uitbetaald aan de bijzondere scholen in Heemstede. De school maakte de zaak aanhangig bij de landelijke geschillencommissie, die de gemeente opdroeg haar besluit te heroverwegen.

De bezwaren van de gemeente zijn volgens wethouder M. Mous (onderwijs) nu ondervangen doordat de gemeente - die het bestuur vormt van de openbare school - buiten het contract met de sponsors blijft en het betaalde bedrag lager is dan de officiële overheidsnormen. McDonalds betaalt samen met het bedrijf Holland Reclame en Standbouw 7.500 gulden exploitatiekosten per jaar aan het instituut voor epilepsiebestrijding Meer en Bosch, eigenaar van de twee lokalen, die deze gratis ter beschikking stelt van de school. Meer en Bosch staat garant voor het geval de sponsors zich tussentijds terugtrekken. Van een tegenprestatie zal geen sprake zijn. “Eigenlijk is het woord "sponsoring' dus helemaal niet van toepassing”, aldus Mous.