Schikking Hermans en WFH-verzamelkrant

AMSTERDAM, 4 FEBR. De schrijver W.F. Hermans heeft gisteren een schikking getroffen met de uitgever en een van de redacteuren van de WFH-verzamelkrant. Het kort geding dat tegen hen was aangespannen is een half uur voor het begin afgelast. Uitgever C.J. Aarts heeft toegezegd 1500 gulden schadevergoeding te betalen, redacteur Tonnie Luiken betaalt duizend gulden. Hermans had aanvankelijk van ieder van hen vijfduizend gulden geëist. De vijftig inbeslag genomen exemplaren zullen aan de circulatie worden onttrokken.

Hermans had zich tegen de WFH-verzamelkrant gekeerd omdat in het laatste nummer een brief van hem was opgenomen die hij in 1953 aan Fokke Sierksma schreef. Ook dacht hij dat de krant verantwoordelijk was voor de vervaardiging of verspreiding van het boekje Pang. Dit laatste blijkt onjuist.

In Pang, dat als auteur W.F. Hermans vermeldt, wordt onder meer gesuggereerd dat de schrijver in de oorlog contacten onderhield met pro-Duitse Nederlanders.

De drukker en uitgever van Pang blijkt Gerard Timmer van de Poortpers te zijn. Deze heeft inmiddels toegezegd Hermans vijfduizend gulden schadevergoeding te te betalen, en al het materiaal af te staan waarmee het boekje vervaardigd is. De auteur van het boekje is de WFH-verzamelkrant-redacteur en Parool-medewerker Bob Polak. Ook van hem zal een schadevergoeding worden geëist. De identiteit van de makers kwam aan het het licht op aanwijzingen van Adriaan Venema, die in het boekje fragmenten had herkend uit een brief van Hermans die hij aan Polak ter inzage had gegeven.