Samenwerking van huisartsen en verzekeraars

ROTTERDAM, 4 FEBR. Vijf zorgverzekeraars gaan regionaal samenwerken met de Landelijke Huisartsenvereni ging (LHV).

Ze hebben daartoe gisteren in Utrecht een intentieverklaring getekend. LHV en de vijf verzekeraars, die gezamelijk twee miljoen mensen verzekeren, vrezen dat zonder regionale afspraken de zorg wordt aangetast. Een hechte regionale structuur binnen de gezondheidszorg is nodig om tot een goede afstemming en samenwerking te komen nu ziekenfondsen landelijk mogen werken, zo verklaren ze. De samenwerking zal gericht zijn op het bevorderen van de deskundigheid door het werken in huisartsengroepen en op ondersteuning van het medisch handelen door automatisering. Verder wordt gedacht aan een facilitair bedrijf dat administratieve taken van de huisarts kan overnemen.