Resultaten wegvervoer staan zwaar onder druk

DEN HAAG, 4 FEBR. Een groot deel van de 8.800 Nederlandse wegvervoerbedrijven draait met verlies. Ongeveer de helft van de bedrijven in het binnenlands vervoer komt dit jaar in de rode cijfers. Van de bedrijven die op het buitenland rijden, wordt bijna drie kwart geconfronteerd met een negatief resultaat.

Dit verwachten de wegvervoersorganisaties op basis van cijfers van het wetenschappelijk instituut NEA Transportonderzoek- en opleiding. Stijgende kosten en een toenemende concurrentie zijn de grote boosdoeners, aldus woordvoerder K. Westerkamp van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Sinds 1986 is de rentabiliteit van het beroepsgoederenvervoer, waarin circa 100.000 mensen werken, steeds meer verslechterd, aldus de NIWO. Desondanks boekt de sector in zijn geheel nog een bescheiden positief resultaat. In 1986 stond in het internationale vervoer tegenover elke honderd gulden kosten nog een opbrengst van 106,40 gulden. In 1992 werd op elke honderd gulden niet meer dan dertig cent verdiend. Voor dit jaar wordt een verdere daling van de opbrengsten verwacht.

Westerkamp wijt de malaise voor een belangrijk deel aan de kostenverhogingen waarmee de sector wordt geconfronteerd. Per 1 januari is de dieselaccijns verhoogd met elf cent, terwijl deze maand de motorrijtuigenbelasting flink wordt verhoogd. Mede door de stijgende loonkosten, nemen de totale kosten voor de ruim 4.700 Nederlandse internationale vervoerders dit jaar met ruim 6 procent toe, aldus Westerkamp. “Het is maar de vraag of ze dat kunnen doorberekenen.”

Volgens Westerkamp veroorzaken ook de vele problemen aan de Europese binnengrenzen, waardoor lange wachttijden ontstaan, flinke kostenposten. Van grotere invloed is echter de moordende concurrentie tussen de vervoerders in Europa. “De toegang tot de markt wordt steeds vrijer. Alleen in Nederland is het aantal bedrijven dat op het buitenland rijdt in vier jaar tijd bijna verdubbeld.”

Door de concurrentie worden de vervoerders gedwongen hun tarieven zo laag mogelijk te stellen, zodat ze vaak onder de kostprijs moeten werken, aldus Westerkamp. “Op het ogenblik zie je dat het aanbod van goederen bovendien wat afneemt. Dat heeft ook zijn weerslag op de prijzen.”

Westerkamp zegt een koude sanering in het beroepsgoederenvervoer niet uit te sluiten.