Rapport: politie kent richtlijnen discriminatie niet

DEN HAAG, 4 FEBR. Van het uitvoerende politiepersoneel heeft tweederde nog nooit gehoord van de richtlijnen inzake rassendiscriminatie. De richtlijnen bestaan sinds 1981. Weliswaar zijn de discriminatie-officieren van justitie redelijk op de hoogte van de inhoud, maar de richtlijnen zijn eigenlijk bedoeld voor politiefunctionarissen.

Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde evaluatie van de richtlijnen rassendiscriminatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van justitie.

De onderzoekers konden op drie punten aantonen dat de politie in de praktijk niet in overeenstemming met de richtlijnen handelt. Op de eerste plaats komt het voor dat de politie zaken niet doorstuurt naar het openbaar ministerie op grond van een verondersteld gebrek aan bewijs. Ten tweede laat het OM in een aantal arrondissementen na zich te laten rapporteren over alle aangiften wegens rassendiscriminatie. Tenslotte blijken er geen periodieke besprekingen over rassendiscriminatie plaats te hebben in de parketvergaderingen, noch in het driehoeksoverleg.Het onderzoek werd uitgevoerd op zeven politiebureaus (Almelo, Amsterdam(2), Assen, Roermond, Rotterdam en Utrecht) en op de zes parketten in diezelfde gemeenten. Op de bureaus werd een analyse gemaakt van dag- en nachtrapporten, werden gesprekken gevoerd met coördinerende politiefunctionarissen en werd een schriftelijke enquête gehouden onder uitvoerend politiepersoneel. Met de laatsten werden ook groepsgesprekken gevoerd. Op de parketten werd een documentenonderzoek verricht en werden gesprekken gevoerd metde zes discriminatie-officieren.

De onderzoekers pleiten er onder meer voor bij de politie vaste discriminatie-coördinatoren aan te stellen “op een minder vrijblijvende en informele manier dan thans het geval is”. Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft inmiddels de vergadering van procureurs-generaal verzocht een nieuwe anti-discriminatierichtlijn voor politie en openbaar ministerie te ontwerpen. De nieuwe richtlijn zal naar verwachting nog dit voorjaar worden vastgesteld. Bij het opstellen van de nieuwe regeling wordt gebruik gemaakt van de aanbevelingen in het vandaag verschenen rapport.