Ottersporen aangetroffen in Friesland

BEETSTERZWAAG, 4 FEBR. In het natuurgebied De Alde Feanen (Oude Venen) bij het Friese Earnewald zijn uitwerpselen aangetroffen van de otter. Het is voor het eerst sinds 1991, toen er ottersporen werden gevonden in Limburg, dat er weer sporen van het diertje in Nederland zijn waargenomen. De laatste otter in ons land werd in september 1988 dood aangetroffen op de snelweg bij Joure. Sindsdien wordt het marterachtige roofdier als uitgestorven beschouwd.

Veldmedewerker en otterkenner Tj. de Jong van de Friese natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea (het Friese Landschap) heeft de afgelopen twee maanden drie keer uitwerpselen gevonden die volgens hem alleen van de otter kunnen zijn, gezien de pregnante zure geur. Hij vond de kleine hoopjes twee keer op dezelfde plaats. “Het is bekend dat otters vaak terugkomen naar dezelfde plek. Bovendien werden er in de uitwerpselen botjes en schubben van vis aangetroffen”, aldus De Jong. Hij sluit niet uit dat de otter uit Duitsland afkomstig is.

In de Alde Feanen zijn in 1988 in het kader van het project "De otter bliwt in wrotter' van het Fryske Gea dammen opgeworpen en nieuwe gaten gegraven, zodat er geen vervuild Fries boezemwater meer in het gebied kan stromen. Op die manier hoopt men het gebied weer geschikt te maken voor otters. De oorzaak van het uitsterven ligt in de voortschrijdende vervuiling van het zoete water, aldus De Jong. “Een otter heeft zuiver water nodig om in te leven. Hij staat aan het eind van de voedselketen en is daardoor gevoelig voor vervuiling.”

Directeur ir. H. Kroes van It Fryske Gea zegt verheugd te zijn over de sporenvondst. “Het is wel triest dat het diertje zich niet kan voortplanten.” Volgens Kroes betekenen de sporen niet dat het water in de Alde Feanen schoon genoeg is om weer otters in uit te zetten. “Wil de otter levenkansen hebben, dan moet het totale water schoner worden.” Er zijn wel plannen om otters die nu worden gefokt in het Otter Station, dat binnenkort naar Leeuwarden verhuist, over 10 à 15 jaar uit te zetten in de Alde Feanen.