Ook in Italie rente verlaagd

ROME, 4 FEBR. De Italiaanse centrale bank heeft het disconto met een half procent verlaagd, naar 11,5 procent, in een poging de stagnerende economie een nieuwe impuls te geven.

“Het besluit is genomen in de context van een zwakke economische conjunctuur, met een dalende inflatie en in de aanwezigheid van een marktrente die een vermindering laat zien, ook op de middellange termijn”, aldus een verklaring van de Banca d'Italia waarin de discontoverlaging gisteravond werd bekendgemaakt.

De inflatie op jaarbasis is deze maand gedaald naar 4,3 procent. Een jaar geleden was die nog 6,1 procent en vorige maand was de inflatie op jaarbasis 4,8 procent. Een belangrijke oorzaak van deze vermindering is de dalende vraag en de minimale economische groei. Volgen sommige voorspellingen zal de Italiaanse economie die jaar helemaal niet groeien. De opmerking in de verklaring over de rente-ontwikkeling is ingegeven door de resultaten van de nieuwste staatslening. Gistermorgen maakte de Italiaanse bank bekend dat de vraag op een staatslening van twee biljoen lire bijna drie keer zo groot was als het aanbod. Het netto-rendement op de lening is 11,4 procent. Verwacht wordt dat de banken snel zullen reageren op de disconto-verlaging. Twee banken, de Banca Nazionale del Lavoro en de Banco di Napoli, hebben meteen hun rentetarief met een half procent verlaagd naar dertien procent. Vandaag zou Carlo Azeglio Ciampi, gouverneur van de centrale bank, met de 22 belangrijkste banken overleggen over de mogelijkheden voor verdere renteverlagingen door de banken, onder andere door een verlaging van de verplichte reserve van de banken. De werkgeversorganisatie Confindustria en de vakbonden hebben beide opgeroepen tot een verdere rentedaling om industrie en handel meer lucht te geven. Recente voorspellingen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid laten een uiterst somber beeld zien. De toenemende internationale concurrentie dwingt in veel sectoren tot een sanering die onherroepelijk tot verlies van banen zal leiden. De meest sombere voorspellingen praten over een verlies van een miljoen banen in een periode van drie jaar. Deze nieuwe discontoverlaging is een teken dat de Banca d'Italia het stimuleren van de economie zeker dezelfde prioriteit geeft als het verdedigen van de koers van de lire. De zorg over de lire is ook verminderd. Eerdere discontoverlagingen hebben de afgelopen maanden nauwelijks effect gehad op de koers. De lire blijft overigens onverminderd zwak, maar door de recessie is het inflatoire effect van de zwakke munt beperkt.

    • Marc Leijendekker