Meer omzet maar minder winst bij BBDO Nederland

De omzet van BBDO Nederland (reclame- en adviesbureaus) is vorig jaar gestegen met 1,8 procent van 498 miljoen naar 508 miljoen gulden. De winst daalde echter met 2,2 miljoen tot 6,4 miljoen gulden.

De autonome omzet van de groep, dus zonder de in 1991 verkochte en de vorig jaar overgenomen bedrijven, vrijwel gelijk gebleven aan die van 1991. In tegenstelling tot een jaar eerder was in 1992 sprake van een negatief saldo van incidentele baten en lasten, vooral door acquisities. Dat was mede de oorzaak van de winstdaling. Zes van de negen werkmaatschappijen hadden een bevredigende tot goede omzet- en resultatenontwikkeling. Bij de andere drie was er een gelijke of dalende omzet, gecombineerd met een afnemend resultaat. Het aantal personeelsleden klom vorig jaar van 334 naar 360.

BDDO Nederland is voor 50,3 procent eigendom van BBDO Worldwide in New York en voor de rest van de Nederlandse partners.