Luchtzakken in auto's sparen levens maar geven nieuwe wonden

Als alle auto's luchtzakken in het stuur of dashboard zouden hebben die zichzelf bij een botsing opblazen, zouden er 6 tot 8% minder automobilisten dodelijk verongelukken. Dit percentage komt bovenop de slachtofferreductie van ongeveer 40% door autogordels.

Air-bags werden oorspronkelijk ontwikkeld om autogordels te vervangen, want de Amerikanen wensten aanvankelijk niet ingesnoerd te zitten. Een air-bag alleen geeft een reductie van nog 30% ten opzichte van onbeschermd rijden en is dus onveiliger dan alleen autogordels.

Nu bijna alle nieuwe Amerikaanse auto's met zo'n ballon voor bestuurder en soms ook voor passagier zijn uitgerust, ontstaat er praktijkervaring. De traumacentra melden nieuwe soorten verwondingen. (The New England Journal of Medicine, 30 mei en 21 nov '92, 4 febr '93)

Een "luchtdrukverwonding' ontstond bij een 22-jarige vrouw die met een snelheid van 15 tot 25 km tegen een stilstaande auto botste. Er was nauwelijks materiële schade, maar de luchtzak expandeerde door de schok. De vrouw raakte buiten westen en ondanks een infuus bleef haar bloeddruk veel te laag. In het ziekenhuis bleek haar rechter hartboezem gescheurd. Na opening van de borstkas bleek ze meer dan een liter bloed te hebben verloren. De scheur in de boezem werd gehecht.

De behandelende artsen vonden het opvallend dat de vrouw geen enkele uiterlijke schade aan haar bovenlichaam had, geen ribben had gebroken, ook geen hoge-snelheidsbotsing had meegemaakt, maar toch ernstige schade aan haar bloedvat opliep.

De air-bag wordt na een botsing in 15 milliseconde opgeblazen met een snelheid van gemiddeld 200 km per uur. ""Dit kan voldoende geweest zijn om de rechterboezem te scheuren, want dat is een van de dunste vaatstructuren in de borstholte,'' schrijven haar artsen. ""Het feit dat ze geen autogordels droeg kan de situatie hebben verergerd omdat haar eigen voorwaartse snelheid groter was en ze dichter bij de snel expanderende air-bag kwam.''

Ook oogontstekingen en brandwonden zijn gemeld als nieuwe verwondingen na strandingen in air-bags. Een tweejarig jongetje dat na een botsing onder het dashboard terecht kwam kreeg poeder uit de air-bag in zijn ogen en liep daardoor een ernstige oogontsteking op die het gezichtsvermogen een maand lang beperkte en blijvende sporen op zijn hoornvlies naliet. Een air-bag wordt opgeblazen door vonkontsteking met daaropvolgende explosie van natriumazide (NaN3). Officieel ontstaat daarbij natrium en stikstofgas, maar met vocht ontstaat ook natriumhydroxyde. De zuurgraad van het traanvocht van het jongetje was zeer basisch. De vaste stof hoort overigens door filters te worden tegengehouden. De artsen dringen aan op oogspoeling van mensen die uit een auto met een opgeblazen air-bag komen.

Er zijn ook oogbeschadigingen met tijdelijk gezichtsverlies en tweedegraads brandwonden gemeld die waarschijnlijk als gevolg van de klap van botsing en expanderende air-bag zijn ontstaan.

In alle meldingen wordt benadrukt dat ze alleen bedoeld zijn om op de nieuwe soorten wonden te wijzen, niet om de veiligheid van de air-bag ter discussie te stellen.