LiteROM

J.W. Pluis beweert in zijn beschouwing over LiteROM (NRC Handelsblad, 29 januari) dat de wijziging in de Auteurswet van 30 mei 1985 "een ruimere bevoegdheid (heeft) gegeven om artikelen over te nemen'.

Het is echter precies andersom. Was vroeger het vrijelijk overnemen van àlle stukken uit dagbladen en tijdschriften - met uitzondering van romans en novellen - toegestaan, tegenwoordig is dat strikt beperkt tot nieuwsberichten, politieke of godsdienstige onderwerpen. Literaire recensies, interviews, essays en dergelijke laten zich daar op geen enkele manier onder rangschikken. Anders dan in het verleden vergt de wetgever bovendien dat bij toepassing van deze bepaling het "droit moral' in acht wordt genomen. Zodat de conclusie niet anders kan luiden dan dat juist vanwege de wetswijziging van 1985 de uitgever van LiteROM toestemming had moeten vragen, een vergoeding had dienen te betalen èn de auteurs de kans had behoren te bieden verbeteringen in hun teksten aan te brengen.

    • M.J. Molegraaf