KLM lijdt verlies van 438 mln gulden

ROTTERDAM, 4 FEBR. De KLM heeft in het derde kwartaal (oktober tot en met december) van het lopende boekjaar een recordverlies geleden van 438 miljoen gulden. Het verlies is voor driekwart veroorzaakt door een eenmalige afwaardering van de investeringen van de KLM in de Amerikaanse partner Northwest Airlines.

De KLM maakte de kwartaalcijfers vanmiddag bekend. Het resultaat uit de eigen activiteiten van de KLM kwam uit op een verlies van ruim 130 miljoen gulden. Een jaar geleden leed de luchtvaartmaatschappij over dezelfde periode nog een verlies van 8,6 miljoen gulden. Over de eerste twee kwartalen van het lopende boekjaar behaalde de KLM een winst van 208 miljoen gulden. Met het nu gerapporteerde verlies is het resultaat over de eerste negen maanden (april tot en met december) 229 miljoen gulden negatief.

De KLM investeerde in 1989 400 miljoen dollar in Northwest, in ruil voor een belang van 20 procent in de vierde luchtvaartmaatschappij in de VS. Sindsdien werd Northwest geplaagd door aanhoudende verliezen. Eerder werden delen van deze investering gespreid afgeboekt. Door de afschrijving van 305 miljoen gulden, die over het derde kwartaal is genomen, waardeert de KLM de investering in een keer op nul.

Het volume van de vervoersactiviteiten van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij nam in het derde kwartaal toe met 13 procent. Door lagere wisselkoersen en de tarievenslag in de luchtvaart bleef de vervoersopbrengst echter nagenoeg gelijk. Ook over het lopende, vierde kwartaal verwacht de KLM een sterk negatief resultaat. Vooral als gevolg van de grote verliezen in de deelnemingen in buitenlandse luchtvaartmaatschappijen denkt de KLM het boekjaar 1992/93 af te sluiten met een groot verlies.