Kapitein Rob

In het artikel over een heruitgave van "Kapitein Rob' (NRC Handelsblad, 26 januari) wordt uitsluitend gesproken over de tekenaar ervan, Pieter Kuhn, met wiens nabestaanden, uitgever Hans Matla zegt overeenstemming te hebben bereikt over deze heruitgave. Matla garandeert een verantwoorde uitgave, waarvoor nog wel een en ander moet worden gecontroleerd en gecheckt. En er zitten ook nog fouten in de tekst.

Het is op zijn zachtst gesproken onzorgvuldig en het getuigt bovendien van weinig piëteit ten opzichte van de nabestaanden van Evert Werkman, de schrijver van "Kapitein Rob', dat zijn naam in dit uitvoerige artikel geen enkele maal wordt genoemd.

    • J. Freeke Amsterdam