Kamer stemt in met wetsvoorstel automatisering

DEN HAAG, 4 FEBR. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt in met een wetsvoorstel dat de automatisering en koppeling regelt van de gemeentelijke bevolkingsregisters. Dit bleek gistermiddag tijdens de behandeling van de wet Gemeentelijke basisadministratie.

In een debat plaatsten de oppositiepartijen kanttekeningen bij de kosten van het project en bij het opnemen in het systeem van informatie over een eventuele godsdienstige gezindheid. Groen Links twijfelt nog over instemming met de nieuwe wet.

Het besluit om de gemeentelijke kaartenbakken te automatiseren werd al in de jaren zeventig genomen. In 1985 werd tegelijk met de voorbereiding van de wet al begonnen met invoering van de geautomatiseerde systemen. De wet regelt bijvoorbeeld de koppeling van de bevolkingsregisters aan bestanden van de belastingdienst, de sociale diensten, de rijksdienst voor het wegverkeer en andere (semi) overheidsinstanties.

Vorig jaar heeft minister Dales (binnenlandse zaken) het systeem officieel in gebruik gesteld. Maar van de 650 gemeenten zijn er nog maar 25 op het systeem aangesloten. Volgend jaar zouden alle gemeenten aan het netwerk gekoppeld moeten zijn. “Dat kan dus nooit op tijd”, concludeerde VVD-woordvoerder Wiebenga.

Aanvankelijk werden de kosten van deze grootste automatiseringsoperatie uit de staatsgeschiedenis begroot op 110 miljoen gulden. Volgens recent onderzoek van TNO in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten worden de invoeringskosten nu op 300 miljoen gulden geschat. De VVD vergeleek het project gisteren daarom met andere financieel rampzalig verlopen overheidsprojecten zoals de studiefinanciering, het paspoortproject en het walradarplan.

De drie oppositiepartijen zijn tegen de mogelijkheid die de protestantse kerken hebben om in de gemeentelijke bestanden na te gaan wie er een godsdienstige aantekening achter zijn naam heeft. Zij vinden het in strijd met het principe van de scheiding tussen kerk en staat dat de overheid gegevens over burgers verstrekt aan de kerk. De katholieke en andere kerken hebben die mogelijkheid overigens niet.

Minister Dales en en minister Hirsch Ballin (justitie) antwoorden de Kamer volgende week.