Indonesië koopt schepen van DDR

BONN, 4 FEBR. De Bondsrepubliek Duitsland heeft 39 marineschepen uit het voormalige Oost-Duitsland voor een onbekend bedrag verkocht aan Indonesië.

De leverantie bestaat uit mijnenvegers, patrouilleschepen en drie onderzeeboten, die Duitsland bij de hereniging heeft geërfd van de nu ontbonden Oostduitse marine. De verkoop is eind vorig jaar goedgekeurd door de Federale Veiligheidsraad, maar geheimgehouden met het oog op de reis van bondskanselier Kohl naar Azië, eind februari. Vorige week heeft de Veiligheidsraad de levering van onderzeeboten en fregatten aan Taiwan tegengehouden, uit angst de betrekkingen met China te verstoren. De Duitse Sociaal-Democraten (SPD) hebben de leverantie aan Indonesië afgekeurd en vinden dat dat land vanwege de bezetting van Oost-Timor niet langer op de lijst van begunstigden mag staan. (Reuter)