Het Gelders orkest

Arnhem is een van de eerste steden in Nederland waar in 1385 een orgel in de kerk geplaatst werd door het stadsbestuur. De eerste plaats waar een Collegium Musicum werd gesticht, dat zich in de zeventiende eeuw ging toeleggen op instrumentale muziek en in 1774 werken uitvoerde van onder anderen Haydn. Uit dit Collegium Musicum is het Arnhems Orkest ontstaan dat in 1949 is opgegaan in Het Gelders Orkest.

Dit orkest met zo'n rijke geschiedenis zal moeten verdwijnen als de commissie-Lammers haar zin krijgt. Deze commissie moet wel bestaan uit achtenswaardige leden, die echter gespeend zijn van ieder gevoel voor traditie en historisch bewustzijn, zes eeuwen muziekcultuur is immers voor hen geen criterium om een orkest te laten voortbestaan.

De commissieleden menen een blauwdruk te hebben van het muziekwezen in de toekomst. Laten deze commissieleden, die blijkbaar geen wortels hebben in het verleden, hun handen afhouden van een cultuurgoed waaraan zovelen in de loop der eeuwen hun liefde en energie gegeven hebben.

    • Drs. H. Nelissen