Het aantal vlinders in een tuin neemt af bij ...

Het aantal vlinders in een tuin neemt af bij aanwezigheid van een kat.

W.R.M. Hermans, Erasmus Universiteit Rotterdam

In een complexe omgeving, dat wil zeggen een omgeving met grote verschillen in onzekerheid binnen verschillende omgevingssegmenten, hebben organisaties met relatief eenvoudige beslisprocedures de grootste overlevingskans.

P.C. Elfferich, Erasmus Universiteit Rotterdam

Hoog-technologische onderzoeksprojecten in zeer arme landen dienen gevolgd te worden door toegepast onderzoek ten behoeve van het land zelf.

Gerrit F. Epema, LU Wageningen