Fusie bonden ondernemers in aantocht

DEN HAAG, 4 FEBR. Het Nederlands Christelijk Ondernemersverbond (NCOV), werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, zoekt op het ogenblik samenwerking met zowel zijn zusterorganisatie KNOV als de christelijke werkgeverscentrale NCW, die primair de belangen van het grootbedrijf behartigt.

Dit bevestigde vanochtend woordvoerders van de drie organisaties. Het NCOV zit in de problemen, omdat het kampt met een krimpend ledenbestand. Fusiebesprekingen met het niet-confessionele en veel grotere KNOV sprongen eind vorig jaar af, omdat in het bijzonder de ondernemingsraad van het NCOV waarde hechtte aan de eigen identiteit. De woordvoerder van het NCOV onderstreept dat het niet meer de bedoeling is tot een fusie te komen, noch met het KNOV, noch met het NCW. Ook volgens het NCW is een fusie niet aan de orde. Het NCOV telt 40.000 leden (branches en direct aangesloten bedrijven). Er werken 60 mensen van wie ongeveer 40 op het hoofdkantoor in Rijswijk.

Het NCOV lijdt als kleinste organisatie onder het feit dat branches of bedrijven in toenemende mate het nut van dubbellidmaatschap van werkgeverscentrales niet langer inzien. Om die reden heeft onlangs het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) zijn lidmaatschap van het NCOV opgezegd. Dat scheelt het NCOV een contributie van 100.000 gulden per jaar. Het NVOB blijft wel lid van KNOV, VNO en NCW. Het lidmaatschap van het NCOV had voor het NVOB te weinig meerwaarde, liet vanochtend directeur S.M. Dekker van het NVOB weten.

De samenwerking van het NCOV met het KNOV gaat om de directe belangenbehartiging van het midden- en kleinbedrijf; met het NCW zou het gaan om de meer algemene werkgeversbelangen in "Den Haag' en ook Europa. Het NCOV wil ook gebruik maken van het apparaat van het NCW, al zegt de NCOV-woordvoerder dat er bij zijn organisatie geen banen op het spel staan.

Bureau Berenschot en ING-topman C. Maas, die een coördinerende rol vervult, onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van samenwerking tussen NCOV en KNOV. Het KNOV liet vanochtend weten voor “een constructieve manier van samenwerken” te zijn en dat dit niet per se een fusie tussen beide organisaties hoeft te zijn.

De eerdere besprekingen met het KNOV leidden vorig jaar tot interne problemen bij het NCOV. De ondernemingsraad zegde in november het vertrouwen in voorzitter J. ten Hoopen op, maar heeft deze relatie inmiddels hersteld. Het hoofdbestuur van het NCOV wil de samenwerkingsplannen medio februari aan de Verbondsraad voorleggen.